Spring til indhold

Landeprogrammet i Bolivia

Det overordnede mål for den danske støtte i Bolivia er at bidrage til økonomisk, social og miljørigtig bæredygtig udvikling med henblik på at mindske fattigdom og ulighed samt at fremme respekt for og beskyttelse af menneskerettighederne.

 
""

 

Landeprogrammet  for det danske samarbejde med Bolivia i 2014-2018 er udviklet med henblik på at reducere fattigdom og ulighed med respekt for menneske-rettighederne på grundlag af en bæredygtig udvikling.

Programmet  er udviklet i tæt samarbejde med den bolivianske regering og tilpasset Bolivias politiske målsætninger. Det søger derfor at fremme rettigheds-baseret udvikling baseret på principperne om ikke-diskrimination, delta-gelse, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Målsætninger for landeprogrammet 

De tre overordnede mål for samarbejdet mellem Danmark og Bolivia fra 2014-2018 er:

  1. En stigning på 13% i bruttonationalproduktet for så vidt angår områderne land-brug og industri (udvindingsindustrien undtaget).
  2. En stigning fra 22% til 35% i antallet af borgere, der udtrykker tilfredshed med retssystemet og adgangen til vigtige offentlige tjenester.
  3. En reduktion af illegal skovrydning på 30% i prioriterede områder.

3 tematiske programmer

I modsætning til Danmarks tidligere bistandsprogrammer i Bolivia, som bestod af sektorprogrammer indenfor områderne landbrug, miljø og uddannelse samt tematiske programmer med fokus på retssektoren og offentlige reformer, består det nye landeprogram nu af tre indbyrdes forbundne tematiske programmer.

  1. Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst (Vækstprogrammet)
  2. Udøvelse af rettigheder og adgang til retssystemet (Rettighedsprogrammet)
  3. Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaforandringer (Miljøprogrammet)

Kontakt

""
Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +591 (2) 243 2070