Spring til indhold

Naturressourcer og klimaforandringer

Det danske miljøprogram støtter to indsatsområder: skovbrug og energi.

Skovbrug og energi

Skove dækker op mod halvdelen af ​​Bolivias samlede areal på omkring 1,1 millioner km2 og er hjemsted for mere end 30 grupper af oprindelige folk. Derudover er produkter fra skoven, herunder råmaterialer, fødevarer og redskaber, vigtige indkomstkilder for den bolivianske økonomi.

I Amazonas-regnskoven bliver nye områder konstant inddraget og omdannet til dyrkbar landbrugsjord, der dog ofte bliver udpint på få år. Det vurderes, at skovrydningen i løbet af de seneste årtier er steget til et niveau tæt på 3000 km2 årligt. Med denne udvikling er Bolivia blevet det land i Sydamerika, der har den højeste skovrydningsrate per indbygger. Skovrydningen har derudover en CO2-udledningseffekt svarende til 20 tons per indbygger, hvilket er langt over det europæiske gennemsnit.

Den bolivianske regering har anerkendt nødvendigheden af ​​at reducere afskovningen af boliviansk Amazonas, men har internationalt kritiseret og afvist implementeringen af FN's såkaldte REDD-program og andre markedsbaserede ord-ninger. Bolivia har i stedet etableret "Den Plurinationale Autoritet for Moder Jord" samt en mekanisme til afbødning og tilpasning af en integreret og bæredygtig skov-drift og beskyttelse af "Moder Jord".

På energiområdet er det stadig kun halvdelen af befolkningen i landdistrikterne, der har adgang til elektricitet, hvorimod 90 pct. af befolkningen i byområderne har en fast strømkilde (2010). Samtidig udgør alternativ energi kun 1,3 pct. af den samlede energiforsyning i Bolivia. For at imødekomme disse udfordringer er det den bolivianske regerings målsætning at give alle bolivianske borgere adgang til elektricitet i 2025 samt at prioritere udvikling af alternative energikilder.

""

Den danske støtte

På grundlag af den bolivianske regerings målsætninger omfatter den danske bistand til miljøområdet støtte til bæredygtig skovforvaltning. Formålet er at fremme bæredygtig skovdrift til fordel for bevarelse af biodiversitet, regulering af vand-ressourcer, nedbringelse af CO2-udslippet samt reduktion af sårbarheden blandt de mennesker, der er afhængige af skoven.  Herudover fokuserer bistanden på adgang til alternativ energi med energiindustrien som katalysator for bedre adgang til elektricitet i landdistrikterne, nytænkning af subsidier til fossile brændstoffer og tek-nologisk udvikling.

Miljøprogrammets aktiviteter er så vidt muligt tilpasset nationale partneres planer og procedurer og harmoniseret med andre donorer. Derudover er det linket til for-skellige områder i den danske udviklingsstrategi, der fokuserer på grøn vækst og menneskerettigheder. Programmet  støtter dette ved at promovere bæredygtig og effektiv brug af naturressourcer og ved at arbejde med, at sårbare befolknings-grupper, herunder oprindelige folk, kvinder og fattige, bliver sikret adgang til disse ressourcer.

For at styrke forholdet mellem den bolivianske stat og civilsamfundet vil støtten til skovsektoren facilitere oprettelsen af regionale platforme for at koordinere nationale, departamentale og kommunale ledelser med civilsamfundet, den private sektor og lokale befolkninger. Med støtte fra civilsamfundet vil disse platforme give mulighed for at nå ud til fattige og sårbare mænd og kvinder, forbedre deres inklusion og deltagelse i beslutningsprocesser samt sikre deres forpligtigelse og ansvarlighed. Støtten vil derudover øge respekten for oprindelige folks kollektive rettigheder i forhold til beslutninger, der påvirker deres liv og levebrød.

Kontakt

""

Den Danske Ambassade i La Paz

Av. Arce 2799, esq. Cordero
Edificio Fortaleza, piso 9
La Paz, Bolivia
Tel + 591 (2) 243 2070
Fax : + 591 (2) 243 3150