Spring til indhold

Rettigheder

Formålet med rettighedsprogrammet er at styrke udøvende og dømmende institutioner med fokus på at håndhæve, beskytte, forsvare og fremme menneskerettigheder i Bolivia.

""

Retsprogrammet er opbygget ud fra tre centrale udfordringer, som aktuelt forhindrer, at borgere i Bolivia kan udleve deres basale menneskerettigheder. Udfordringerne er noteret af Sekretariatet for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder (UNHCHR) og er som følger:

 1. Retten til identitet
  Retten til en identitet, der giver borgere mulighed for at udøve andre menneske-rettigheder anerkendt af forfatningen. Grupper, der tidligere har været margina-liserede fra statens aktiviteter (landmænd, oprindelige folk og kvinder), er nu bedre informeret om deres rettigheder, men skal registreres (ID-kort, fødselsattester, osv.) for at udøve disse rettigheder.

 2. Adgang til retssektoren
  Adgangen til domstolene er ofte meget sen eller ikke eksisterende. I øje-blikket har fire ud af fem fængselsindsatte i Bolivia hverken været fremstillet for en dommer eller fået en dom, hvilket krænker deres ret til en retfærdig rettergang. Retsadministration har desuden mange fejl og mangler, herunder forældet teknologi, mangelfuld infrastruktur, utilstrækkelige økonomiske og personalemæssige res-sourcer samt korruption. Derudover har de seneste politiske tiltag for at fremme inklusion bidraget til en overbelastning af retssystemet.

  For at imødekomme den stigende efterspørgsel bør de retslige institutioner gennem-gå en teknologisk opgradering, forny eksisterende udstyr samt tilbyde adgang til ekspertise og uddannelse.

 3. Kvinders rettigheder
  Mere end halvdelen af ​​kvinderne i Bolivia har været ofre for vold i hjemmet eller andre former for vold. Endvidere har handel med kvinder og piger også været stigende. Der er brug for støtte til den nyligt etablerede politistyrke, der har fokus på vold imod kvinder, for at gøre samfundet i stand til at beskytte kvinders rettigheder.

Formålet med støtten

I  forhold til mange andre danske programsamarbejdslande har Bolivia mere modne institutioner. Strategisk vil programmet derfor fokusere på modernisering og forbedring af de relevante nationale institutioner, herunder sikre større udbredelse af retslige serviceydelser i hele landet. Et af hovedformålene med støtten er at forbedre statens evne til at udføre sine funktioner som ansvarlig "Duty Bearer".

I det omfang det er muligt, vil den danske støtte arbejde direkte med relevante institutioner for at sikre en forbedret og bæredygtig indsats. Civilsamfundet vil blive støttet for at styrke rollen som vagthund i relation til borgernes rettigheder.

Samarbejdspartnere

Rettighedsrogrammet understøtter syv forskellige partnere og er baseret på deres respektive institutionelle planer. Alle interventioner fokuserer på bolivianske bor-geres menneskerettigheder, særligt med fokus på udsatte grupper som folk i land-distrikterne, fattige, oprindelige folk og kvinder. Støtten til partnerne omhandler de tre centrale strategiske spørgsmål: Ret til identitet for alle og reform af den offentlige sektor; Adgang til retssystemet; Bekæmpelse af vold mod kvinder.

Samarbejdspartnerne udgør Indenrigsministeriet (Ministerio del Gobierno), Valgdomstolen, Den Offentlige Forsvarer, Statsanklageren, Domstolsstyrelsen, Statsministeriet (Ministerio de la Presidencia) og civilsamfundet.

Læs mere om rettighedsprogrammets samarbejdspartnere her.

Kontakt

""

Den Danske Ambassade i La Paz

Av. Arce 2799, esq. Cordero
Edificio Fortaleza, piso 9
La Paz, Bolivia
Tel + 591 (2) 243 2070
Fax : + 591 (2) 243 3150