Spring til indhold

Bæredygtig vækst

Formålet med vækstprogrammet er at bidrage til en bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst inden for landbrugs- og produktionssektorerne samt at mindske fattigdom og ulighed i Bolivia med udgangspunkt i den bolivianske regerings politiske og strategiske målsætninger.

Landeprogrammet støtter den bæredygtige vækst i Bolivia via to separate områder; landbruget og den produktive sektor. Støtten til landbruget er baseret på tidligere programmer med positive resultater, hvorimod produktionssektoren er et relativt nyt område for Danmark. Den samlede støtte til vækstprogrammet 2014-2018 er på 250 millioner DKK.

Landbrugssystemet i Bolivia

Landbrug i Bolivia udgør i dag 15 pct.  af bruttonationalproduktet, men sektoren beskæftiger ca. 42 pct. af den erhvervsaktive befolkning. Der er to forskellige landbrugssystemer i Bolivia. Det ene er effektivt, mekaniseret og eksportorienteret og findes hovedsagligt i det østlige lavland, hvor man dyrker sojabønner, sukkerrør og hvede. Det andet system er baseret på smålandbrug i højlandet, hvor afgrøder som quinoa og kartofler er de vigtigste afgrøder.

Det højeste niveau af fattigdom er koncentreret blandt befolkningen i højlandet, og de tematiske aktiviteter er derfor prioriteret her. Indenfor landbrugssektoren har Bolivia især brug for bæredygtige produktionsmetoder samt en mere effektiv forvaltning af landets sparsommer naturressourcer såsom vand og frugtbar jord. Desuden lider sektoren under få investeringer samt mangel på forskning og anvendelse af grønne teknologier

""

Samarbejdspartnere

Programmet understøtter 5 offentlige og semiautonome institutioner og programmer samt engagementer i en enkelt privatorganisation og en innovationsfond. Valget af udviklingsprogrammer er blandt andet baseret på positive erfaringer fra arbejdet med partnere inden for landbruget. Samarbejdspartnerne er Landbrugsministeriet, INIAF, EMPODERAR-DETI, Produktionsministeriet og ProBolivia-JIWASA.

Læs mere her.

Menneskerettighedsbaseret tilgang

Vækstprogrammet baserer sig på en menneskerettighedsbaseret tilgang med fokus på øget gennemsigtighed i de offentlige institutioner. Udarbejdelsen af årlige arbejdsplaner, langsigtede strategier og veldefinerede udviklingsindikatorer støttes derfor.

Den menneskerettighedsbaserede tilgang sætter desuden CSR på den politiske dagsorden, hvilket støtter fremmelsen af arbejderes rettigheder, ordentlige arbejdsforhold samt bæredygtig og effektiv udnyttelse af landets naturressourcer. Den konkrete finansiering til landmænd og byproduktioner vil være baseret på behov defineret af landmændene og producenterne selv for at sikre deres deltagelse i beslutningsprocesserne. Støtten til den private sektor sigter mod en inddragende dialog om den økonomiske dagsorden og vækst, hvilket giver stemme til både den offentlige og private sektor samt til både den formelle og uformelle sektor.

Vækstprogrammet baserer sig på støtte til fremmelsen af en offentlig-privat dialog samt partnerskaber. Regeringen har vist stigende interesse for oprettelsen af offentlige-private partnerskaber, hvilket tidligere var en stor udfordring. I et forsøg på at sikre den nationale produktion og fødevaresikkerhed er der gjort fremskridt i skabelsen af ​​offentlig-private partnerskaber mellem ministerier og private virksomheder i både mejeri- , sukker- og olieindustrierne. I landbrugssektoren er der endvidere skabt produktive investeringer, forskning og udvidelsesordninger bygget på et grundlag af alliancer mellem offentlige institutioner og private virksomheder.

Kontakt

""

Den Danske Ambassade i La Paz

Av. Arce 2799, esq. Cordero
Edificio Fortaleza, piso 9
La Paz, Bolivia
Tel + 591 (2) 243 2070
Fax : + 591 (2) 243 3150