Spring til indhold

Kommercielle Danida Programmer

Danida Business Partnerships og Business Project Development er midlertidigt sat i bero

Tidligere handels- og udviklingsminister Mogens Jensen har taget initiativ til en omlægning af Danidas erhvervsinstrumenter for at sikre øget fokus på lokal bæredygtig udvikling, når danske virksomheders kompetencer bringes i spil i Danmarks udviklingssamarbejde. Initiativet følger en evaluering af det tidligere erhvervsstøtteinstrument, der konkluderer, at det ikke har haft en tilstrækkelig effekt på jobskabelse og bæredygtig vækst i udviklingslandene, og at der har været uklarheder i forhold til EU's regler på området. Mogens Jensen har derfor besluttet at sætte Danida Business Partnerships og Business Project Development faciliteterne midlertidigt i bero og samtidig indlede udviklingen af nye og mere tidssvarende instrumenter som en del af en ny strategisk ramme for innovative partnerskaber. Allerede godkendte projekter og aktiviteter fortsætter uden ændring - læs den fulde pressemeddelelse ved at følge linket nedenfor.

__________________________________________________________________

Pressemeddelelse

Danida støtter en række danske virksomheder, som driver forretning i Bolivia, f.eks. gennem partnerskaber med lokale virksomheder eller organisationer. Derved drager virksomhederne fordel af adgang til unikke naturressourcer og et marked i rivende udvikling, og samtidig bidrager de til den sociale og miljømæssige udvikling i Bolivia.

Her kan du læse mere om de forskellige støttetyper:

Business Project Development
Dette nye initiativ er sat verden for indledningsvis at hjælpe danske virksomheder med, at udforske de muligheder der ligger udviklingslande i kombination med Danidas forskellige støtteprogrammer. Læs mere her.

Danida Business Partnerships
Danida Business Partnerships har til formål, at etablere partnerskaber mellem danske virksomheder og bolivianske virksomheder og organisation, med henblik på at skabe gensidige fordele for begge parter og der igennem bidrage til en bæredygtig udvikling, og en reduktion af fattigdom i Bolivia. Læs mere om programmet og de allerede etablerede partnerskaber her.

Danida Business Finance
Danida Business Finance tilbyder fordelagtig langsigtet finansiering af lån til projekter inden for infrastruktur i Danidas prioritetslande. Det er et krav, at projekterne bidrager til bæredygtig udvikling. Læs mere her.

Kontakt

""

Jorge Salinas

Programansvarlig

E-mail: jorsal@um.dk