Spring til indhold

Business Project Development

Danida Business Partnerships og Business Project Development er midlertidigt sat i bero.

Pressemeddelelse vedr. program i bero.  

Business Project Development

Business Project Development er et initiativ, som har til formål at hjælpe danske virksomheder med at finde og udvikle forretningsmuligheder i udviklingslande, hvor investering og daglig drift ofte kan være forbundet med relative høje omkostninger og risici sammenlignet med mere etablerede markeder. Dette initiativ kan føre til handelssamarbejde, partnerskaber, projekter eller investeringer inden for GoGlobal samarbejdet mellem Danida, Eksportrådet, IFU og EKF.

Business Project Development yder støtte til studier og markedsundersøgelser, projektudvikling, forretningsplanlægning, forsøgsudstyr og lignende. Støtten er i form af refusion af udgifter forbundet med udbetaling af løn, konsulentbistand, rejser og produktudvikling. Der ydes støtte til 75 % af de afholdte omkostninger, og der kan maksimalt refunderes DKK 750,000.

Ordningen er til rådighed i Danidas prioritetslande, hvor Danmark er repræsenteret med en ambassade, hvor de forretningsmæssige muligheder er til stede, og hvor de sikkerhedsmæssige forhold tillader at drive forretning.

Krav til virksomheder

Det kræves at aktiviteter under Business Project Development-ordningen tager højde for lokale udviklingsmæssige behov samt fokuserer på grøn og bæredygtig vækst og socialansvarlig virksomhedsdrift.

Aktiviteterne bør føre til skabelsen af arbejdspladser både i det pågældende udviklingsland såvel som i Danmark. Ansøgeren skal være en dansk virksomhed med den nødvendige finansielle og tekniske kapacitet og tilstrækkelig international erfaring til at udføre den påtænkte aktivitet.

Kontakt

""

Jorge Salinas

Programansvarlig

E-mail: jorsal@um.dk