Spring til indhold

Danida Business Finance

Danida Business Finance yder bløde lån til finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter og mindre industriprojekter inden for sektorer som transport, vand og sanitet, samt energi.

Det overordnede formål med Danida Business Finance er, at sikre finansiering til større infrastrukturprojekter, primært offentlige, som ikke kan finansieres på markedsvilkår. Projekterne skal være bæredygtige, støtte samarbejdslandets udviklingsplaner i forhold til fattigdomsreduktion, og bidrage til skabe bedre rammer for økonomisk vækst og beskæftigelse.

Projekterne skal bl.a. fokusere på følgende:

  • Bæredygtighed
  • Energieffektivitet
  • Ressourceforbrug i hele projektets levetid inkl. driftsperiode
  • Udvikling af teknologiske løsninger som passer til modtagerlandet
  • Begrænsning af negative effekter på miljø og klima
  • Brug af dansk teknologi, udstyr med lavt energiforbrug og systemløsninger til monitorering
  • Overførsel af viden og træning af projektledere/driftspersonale
  • Valg af metode for udbudsevaluering så ovennævnte tilgodeses 
""

Kontakt

 

Jorge Salinas

Programansvarlig

e-mail: jorsal@um.dk

Kontakt

""

Jorge Salinas

Programansvarlig

e-mail: jorsal@um.dk