Spring til indhold

Regionalt menneskerettighedsprogram i Centralamerika

Regeringen har besluttet at fortsætte støtten til menneskerettighederne i Centralamerika, primært i Guatemala, Honduras og Nicaragua.

""
Honduransk kakaoproducent i landsbyen "Diamante de Sion", hvor den mijøvenlige kvalitetschokolade produceres i samarbejde med virksomheden "Caribe Hondureño" med støtte fra Danidas miljøprogram PROAMBIENTE. 

Indsatsen i Centralamerika er delt op i to programmer:

PRO-DERECHOS, rettighedsprogrammet, som Danmark støtter med DKK 50 mio., og PRO-AMBIENTE, miljø- og produktionsprogrammet, som Danmark støtter med DKK 20 mio. 

PRO-DERECHOS

De seneste 20 år har Danmark allerede investeret godt 400 mio. kr. i menneskerettigheder og god regeringsførelse i regionen. Blandt resultaterne er større kapacitet og viden om menneskerettigheder blandt myndigheder og civilsamfund, større borgerdeltagelse og mange konkrete eksempler på øget dialog mellem myndigheder og civilsamfund, øget transparens og bedre regeringsførelse. Der er dog stadig omfattende og systematiske overtrædelser af menneskerettighederne. Det nuværende program bygger på tidligere resultater, men har et snævrere fokus på oprindelige folks, kvinders og bønders rettigheder, samt rettigheder for rettighedsforkæmperne selv.

Rettighedsprogrammet støtter bl.a. følgende organisationer med mandat fra landene: Den Inter-Amerikanske Domstol og Kommission og ILO (International Labour Organization) for ”oppe fra” at lægge pres på og støtte myndighederne – og ”nede fra” at styrke kapaciteten i civilsamfundet til at sætte udsatte grupper i stand til selv at kæmpe for egne rettigheder.

PRO-AMBIENTE

På miljøsiden omfatter de syv lande i Centralamerika kun ca. to pct. af verdens areal, men indeholder alligevel 12 pct. af verdens biodiversitet. Næsten en fjerdel af arealet er allerede klassificeret som ”beskyttede områder”, hvilket lover godt for bevarelsen af arter og skove. Men områderne er pressede af skovhugst, øget befolkningstilvækst, minedrift, klimaforandringer, m.m., og derfor yder Danmark en konkret indsats for at hjælpe de berørte lande med at beskytte de truede områder. Dette har affødt PRO-AMBIENTE-programmet.

Nedenfor kan de to programmer downloades.

Kontakt

""

PRO-DERECHOS
Fernando Medina
fermed@um.dk


PRO-AMBIENTE
Ivette Long
ivelon@um.dk