Spring til indhold

Den Danske Amazonasekspedition

Hvert år forsvinder der et regnskovsareal på størrelse med Fyn i Amazonas i Bolivia - et af verdens mest biodiverse områder. For at sætte skovrydning, klimaforandringer og bæredygtig vækst på dagsordenen drog Danmarks ambassade i Bolivia på ekspedition til Amazonas i foråret 2014. Videoerne nedenfor viser udviklingen i ekspeditionen fordelt på 10 afsnit.

 

I Fawcetts fodspor

I 1906 tilbagelagde den britiske opdagelsesrejsende Percey Fawcett sine første kilometer gennem det bolivianske Amazonasbassin med intentionen om at kortlægge grænseregionen mellem Brasilien og Bolivia. Fra den 26. april til 15. maj fulgte Den Danske Ambassade i Bolivia og Jyllands-Posten i Fawcetts fodspor fra hovedstaden La Paz, over endnu gletsjerrige Andesregioner og frodige tågeskove, til Guayaramerín i hjertet af Amazonas ved den brasilianske grænse. Rejsen gik fra hovedstaden La Paz, 3.600 m over havets overflade, på tværs af gletsherrige Andes regioner, og frodige, tågede skove til hjertet af Amazonas nær grænsen til Brasilien.

Men i modsætning til Oberst Fawcetts interesser i 1900-tallets sydamerikanske gummiboom var hensigten med Amazonas-ekspeditionen anno 2014 ifølge Danmarks ambassadør i Bolivia, Ole Thonke, at besøge ambassadens udviklingsprojekter og partnere samt at skabe opmærksomhed om klimaforandringer i højlandet foruden afskovning af boliviansk Amazonas.

”Med 32 økologiske regioner og 199 forskellige økosystemer er Bolivia et af verdens mest biodiverse lande. Desværre slår Sydamerikas fattigste land også en kedelig regional rekord, når det gælder skovrydning, hvor der årligt forsvinder ca. 3000 km2 regnskov; et areal på størrelse med Fyn. Det vil vi gerne sætte fokus på og forsøge at afhjælpe gennem vores bistandsprogram,” siger han.

Projektbesøgene øgede desuden ambassadens kendskab til de kontekster, som de lokale partnerne arbejder indenfor: "Ekspeditionen har bidraget til en større viden og forståelse for de lokale problemstillinger, vores partnere møder, hvilket i sidste ende vil øge kvaliteten i vores udviklingsarbejde," siger Ole Thonke.

Dansk støtte til bæredygtig vækst

Klimaforandringerne mærkes tydeligt i Bolivias højland, hvor gletcherne er på hastigt tilbagetog og frygtes forsvundet i løbet af 30-40 år. Samtidig betyder manglen på arbejde og dårlige jorder i Andesregionen en stigende migration til Amazonas, med et enormt pres på regnskoven til følge.

Derfor er det ifølge Carmen Barragan, programansvarlig for DANIDAs miljø- og skovprogram, vigtigt at den danske støtte ud over at beskytte nationalparker og oprindelige folks rettigheder, skaber alternative eksistensgrundlag i højlandet og bæredygtige indkomstgrundlag i Amazonas. 

"Vi er i tæt dialog med regering, civilsamfund og den private sektor for at introducere bæredygtige løsninger som eksempelvis pasture management, der både skaber økonomisk vækst og skåner Amazonas. Det handler om at finde alternativer, der sikrer miljøbevarelse og samtidig giver folk noget at leve af,” siger hun.

Åndemageren fra Kyakyan-bjerget

Amazonasekspeditionen besøger en åndemager, som skal udføre en særlig ceremoni til ære for pacha mama (moder jord). Bolivia vedtog som det første land i verden, at give rettigheder til naturen i en særskilt lov – den såkaldte Moder Jord lov. Danmark har fra start støttet loven, der støtter op om de oprindelige folks forståelse af naturen. Det medvirker også til at sætte fokus på moderne udfordringer som klimaforandringer og udryddelse af dyr og planter.

Ved foden af Akhamani-gletcheren

Turen begynder i over 5000 meters højde med udsigt til hastigt smeltende gletsjere, som fylder den store Amazonas flod med vand. Udfordringen er de smeltende gletsjere, som fylder 30 % mindre nu end de gjorde for 10-15 år siden. Danmark har støttet den nationale parkadministration for beskyttede områder, som observerer gletsjerne fra år til år, og prøver at kortlægge hvordan de trækker sig tilbage.

Den danske ekspedition fortsætter turen over den bolivianske højslette Altiplano i over 3000 meters højde, hvor de skal besøge en landsby nær grænsen til Peru. Det er lamaernes og de beslægtede alpakaers land. Her produceres det fine uld fra især alpakaerne, der er eftertragtet på verdensmarkedet. Med støtte fra Danida har flere danske firmaer etableret samarbejde med lokale producenter om opkøb af uld fra både lamaer og alpaka, og om at sælge trøjer, handsker og andre uldprodukter til bl.a. Danmark.

En uventet velkomst

Den danske ekspedition fortsætter turen over den bolivianske højslette Altiplano i over 3000 meters højde, hvor de skal besøge en landsby nær grænsen til Peru. Det er lamaernes og de beslægtede alpacaeres land, som producerer det fine uld fra især alpacaerne, der er eftertragtet på verdensmarkedet. Med støtte fra Danida opkøber flere danske firmaer uld fra både lamaer og alpaca, og sælger trøjer, handsker og andre uldprodukter til bl.a. Danmark.

Fra kakao til kaffe

Danmark har gennem mange år givet støtte til de oprindelige folk i Bolivia, så de har fået skøde til over en million hektar jord. På den måde er det blevet sikrere for dem at investere i fremtiden. I landsbyen Correro er mange oprindelige folk blevet inspireret til at dyrke kaffe, og vil gerne have adgang til at sælge på det internationale marked.

Fra regnskovsrydning til jaguarens tumleplads

Ambassadør Ole Thonke besøger Madidi regnskoven, som er et af de største naturreservater i Bolivia med et areal der er næsten halvt så stort som Danmark. Danmark har støttet bevarelsen af parken siden 2007 og er med landeprogrammet 2014-2018 den største donor til området. Udover støtte til den nationale parkadministration har Danmark været med til at sætte gang i en række små produktive projekter for de oprindelige folk, der bor i området, fx støtte til produktion af kakao på en bæredygtig måde.

Ekspeditionen er sejlet gennem mørket ned ad Beni floden og nået frem til landsbyen Carmen de Emero. Få uger før ekspeditionens ankomst, var landsbyen dækket af mudder og vand på grund af oversvømmelser. I nattens mørke tager ekspeditionen ud for at jage krokodiller. Beboerne i landsbyen har tilladelse til hvert år at sælge skindet og kødet fra i alt 600 krokodiller – en vigtig indtægt i et næsten pengeløst samfund. Restaurant Gustu i La Paz, startet af den danske kok Claus Meyer, køber krokodillekødet fra Carmen de Emero. Danmark støtter gennem bolivianske samarbejdspartnere den kontrollerede og bæredygtige jagt på krokodiller og andre alternativer til at fælde skoven.

På fisketur i Bolivias truede regnskov

Danmark støtter en række projekter til støtte for de oprindelige folk, der bor i regnskoven, og som lider under en vedvarende afskovning, ved at give dem alternative indkomstmuligheder til landbrug og skovbrug. På den måde undgås omfattende fældning af skoven i landet. Danmark støtter også Bolivias nationale program til udvikling af landbruget, DETI.

Fremtiden bygget på en trekantet nød

Bolivia er verdens største eksportør af paranødder. Ekspeditionen besøger et kooperativ af indianere, som lever af at samle og sælge paranødder, som er den vigtigste indtægtskilde mange steder i boliviansk Amazonas. Danmark har støttet kooperativet organisatorisk og finansielt, så de selv kan finansiere indsamlingen og processeringen af paranødderne. Siden 2010, har de øget den årlige produktion fra 20 ton til 220 ton i 2014, og samtidig er prisen på nødderne steget bl.a. fordi de har opnået en organisk certificering på deres produkt så de kan sælge til Europa.

""

Kontakt

""

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +591 (2) 243 2070