Spring til indhold

Rejse og ophold

Oplysningerne på denne og underliggende sider indeholder en mængde råd, som kan hjælpe til at gøre rejse og ophold så problemfrit som muligt.

 
""

 

Ambassadens borgerservice sørger via denne del af hjemmesiden at give rådgivning om særlige forhold før rejsen, så man kan få et så problemfrit ophold som muligt, men giver også rådgivning om forhold under rejsen, i tilfælde af at der opstår situationer, hvor man får behov for hjælp.

Ambassadens borgerservice varetager også behandlingen af ansøgninger om visum og opholdstilladelse i samarbejde med Udlændingeservice.

Endelig tilbyder ambassadens borgerservice assistance og rådgivning på visse civilretlige områder.

Hvem kan få hjælp?
Ambassadens borgerservice hjælper alle danske statsborgere og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark. Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, eller som har dobbelt statsborgerskab, kan dog ikke være sikre på, at et fremmed land vil acceptere, at Danmark yder assistance, hvis der er tale om en konflikt med det pågældende lands myndigheder, f.eks. i tilfælde af fængsling.

Vær opmærksom på
Udenrigsministeriet eller ambassaden kan ikke betale for udgifter i forbindelse med nødsituationer i udlandet. Som hovedregel skal der betales et gebyr for hjælpen.

Råd og anvisninger gives med forbehold for fejl og udeladelser. Udenrigsministeriet og danske ambassader og konsulater i udlandet kan ikke påtage sig ansvar for skader eller tab, der måtte forekomme som følge af oplysninger, der findes på denne hjemmeside.

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne.

Danmarks Ambassade i Bolivia

Ave. Arce 2799, esq. Cordero, Edificio Fortaleza, piso 9, La Paz, Bolivia
Tel +591 (2) 243 2070
Fax +591 (2) 243 3150