Spring til indhold

Før rejsen i regionen

Mange typiske rejseproblemer kan undgås, hvis man er godt forberedt hjemmefra. På denne side finder du en række nyttige oplysninger til din rejse. Nederst på siden findes Udenrigsministeriets rejsevejledning for Bolivia.

""
Foto: Simon Langvad Græsbøll Iversen
La Paz med bjerget Illimani i baggrunden

Nederst findes Udenrigsministeriets rejsevejledning for Bolivia som indeholder råd og oplysninger om de sikkerhedsmæssige forhold ved rejse rundt i landet. Det anbefales at abonnere på rejsevejledningen, så man automatisk modtager en e-mail, når rejsevejledningen bliver opdateret. Klik på "Abonner" i toppen af den bolivianske rejsevejledning på Udenrigsministeriets side.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejseforsikring

Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, kan ambassaden eller konsulatet hjælpe dig med kontakt til dit forsikringsselskab og din familie. Vi kan også hjælpe med at finde en læge eller et hospital, der kan behandle dig, din hjemtransport eller en redningsaktion, hvis en sådan skulle blive nødvendig.

Den Offentlige Sygesikring (det gule sygesikringsbevis) gælder ikke for rejser til regionen. Ambassaden anbefaler, at man sikrer sig med den rigtige forsikringsmæssige dækning inden afrejsen.

Husk derfor at tegne en rejseforsikring for at være sikker på at have de fornødne midler til at dække udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, hospitalsindlæggelse, hjemtransport til Danmark og dødsfald. Husk at rejser til højderne i nogen tilfælde kan afstedkomme ildebefindende hvorfor det er yderst vigtigt at have den fornødne forsikring.
Samtidig er det vigtigt at kontrollere at forsikringens dækning er tilstrækkelig. Vær herunder særligt opmærksom på:

* at dækningsperioden svarer til rejsens varighed,
* rejsens art (ferie/studier/forretning),
* rejseaktivitet (dækker den ved f.eks. risikable sportsgrene),
* højdesyge
* eftersøgning,
* dækning i forbindelse med allerede konstaterede sygdomme.

Sportsulykker og kroniske lidelser
Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring ikke nødvendigvis dækker ved visse sportsulykker (f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning og svæveflyvning) og for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen.

Eftersøgning, rednings- og bjærgningsaktioner
Er ofte ikke gratis i udlandet. Ambassaden eller konsulatet kan ikke lægge penge ud i sådanne tilfælde uden sikkerhedsstillelse fra dig selv, din bank eller din familie.

Inden man bestiller en rejse, hvori der indgår risikable aktiviteter som f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning og svæveflyvning, bør man sikre sig at rejsearrangøren eller den lokale arrangør af de pågældende aktiviteter, kan stille garanti for eller betale for en eventuel eftersøgnings-, rednings-, eller bjærgningsaktion, eller alternativt selv sørge for at tegne en forsikring hjemmefra, som dækker disse situationer.

Særlig dækning
Vær opmærksom på, at det nu i Danmark er muligt at tegne en rejseforsikring, der dækker eftersøgning, redning og terrorberedskab. 

Vaccinationer

Sørg for at undersøge, om vaccinationer er nødvendige og husk at blive vaccineret i god tid inden rejsen.

Det vil altid være en god idé at undersøge eventuelle sundhedsmæssige risici på dit rejsemål i god tid inden rejsen.

Alt afhængig af, hvor længe din rejse varer, og under hvilke omstændigheder den foretages, anbefales det at undersøge, om det er nødvendigt at blive vaccineret - for eksempel ved henvendelse til egen læge eller til Seruminstituttet.

Yderligere information: Statens Serum Institut

Pas og visumregler

 

Dit danske pas skal have en gyldighed på minimum 6 måneder ud over rejsens længde.

Danske statsborgere behøver ikke visum for at besøge Bolivia, hvis opholdet er på under 90 dages varighed.

Vær opmærksom på at man ofte kun får et 30 dages turiststempel i sit pas når man rejser ind i landet. I så tilfælde skal man selv henvende sig til migrationsmyndighederne og bede om et 90 dages stempel, hvis man ønsker at blive i landet mere end 30 dage.

For ophold udover 3 måneder, kontakt venligst de respektive landes ambassader eller konsulater på The Copenhagen Diplomatic List (se nedenfor).

Bemærk venligst, at visumreglerne kan ændres med kort varsel, hvorfor det altid tilrådes at kontakte det pågældende lands ambassade eller konsulat.

Yderligere information: The Copenhagen Diplomatic List

Råd og vejledning

Det er altid en god idé at orientere sig om sikkerhedssituationen og generelle forhold for det land/område, som man ønsker at besøge. Find de relevante råd og vejledninger for landene i regionen nedenfor. For yderligere information findes en rejsevejledning for Bolivia på Udenrigsministeriets hjemmeside (link nedenfor). Se også udenrigsministeriets øvrige rejsevejledninger.

Medicin på rejsen
Når du rejser til udlandet og har medicin med, kan du risikere, at myndighederne i udlandet gerne vil have en forklaring på, hvorfor du rejser med medicin. Herunder kan du læse, hvilke regler der gælder for Bolivia.

Alle rejsende til Bolivia bør være særligt opmærksomme på mængden og typen af den medicin, de medbringer.

Som rejsende til Bolivia med medbragt medicin til eget forbrug, bør du medbringe en medicinattest fra din læge, hvori følgende står angivet:

• Dit navn, fødselsdato og pasnummer
• Hvad du behandles for
• Hvad du behandles med (navn og styrke på medicinen)
• Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)
• En faktura for købet af medicinen

Attesten bør som minimum skrives på engelsk – og gerne på spansk.
Det er desuden Udenrigsministeriets erfaring, at denne medicinattest fra egen læge skal legaliseres af Udenrigsministeriet. Hvis du skal have attesten oversat, skal du benytte en statsautoriseret tolk. Læs mere her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/medicin-paa-rejsen/

Enhver er forpligtet til at erklære ovenstående hos toldvæsenet ved anmodning. Enhver er samtidig, hvis påkrævet, forpligtet til at møde personligt op hos UNIMED for at ansøge om medbringelse af medicinen.

Listen over medicin til frit og kontrolleret brug kan ses her: http://www.minsalud.gob.bo/contactos/liname-2014-2016

Listen over medicin, der anses for stoffer, selvom de i andre lande opfattes som medicin, kan ses her: http://www.dgsc.gob.bo/normativa/leyes/1008.html

Har den rejsende ikke den nødvendige tilladelse fra det lokale sundhedsministerium, kan denne blive anklaget for besiddelse og handel af stoffer og risikere anholdelse og en straf på minimum otte år.

Vi anbefaler, at den rejsende nøjes med at medbringe den nødvendige dosis for rejsen.
Er dette internt for ambassaderne eller til offentliggørelse på hjemmesiden? For mere information anbefales følgende kontoret:

Ministerio de Salud y Deportes. 
Plaza del Estudiante s/n esq. Cañada
Strongest. La Paz
 +591 2 249-0554, 249-4868 
 +591 2 248-6654 
 
info@minsalud.gob.bo
www.minsalud.gob.bo

Kriminalitet
Den voldelige kriminalitet er stigende i Bolivia. Tyverier kan forekomme, selv om dagen på befærdede gader, og på det seneste har der været flere tilfælde af bortførelser foretaget af ”falske” politimænd, der foregiver at lede efter turister i besiddelse af narkotika. Disse ”falske” politimænd samarbejder ofte med taxa-chauffører ved busstationer og andre turistområder.  Man bør derfor konsekvent afvise at stige ind i en bil med politifolk og i stedet insistere på at ringe til ambassaden på telefonnummer + 591 2 243 2070. Der er mulighed for direkte forbindelse til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter udenfor de normale åbningstider

I andre tilfælde er det ”falske” turister, der bruges til at vække tillid ved at tilbyde at hjælpe med at skaffe hotel, transport etc., og som så overfalder turisten sammen med de øvrige passagerer i en taxi, hvor såvel chauffør som medpassagerer er med i plottet. Det er specielt turister, der er udsat for disse bortførelser.

Transport
Rejsende bør udvise stor forsigtighed ved kørsel med offentlige busser samt i og omkring busterminaler. Man bør kun anvende autoriserede taxaer, på forhånd aftale prisen samt forlange at der ikke medtages fremmede passagerer. Der forekommer ofte tyverier af tasker fra busstationer, hvorfor det tilrådes at have opmærksomheden rettet på sin bagage hele tiden.

Det frarådes at bære prangende smykker og offentligt at fremvise en stor kontantbeholdning. Undgå at veksle på gaden.  Ved besøg til øde områder - herunder nationalparker og junglen - bør man være ledsaget af en lokal guide.
 
Der kan forekomme pludseligt opståede strejker og vejblokader i hele landet, som lammer det lokale transportsystem. Det tilrådes at holde sig fra enhver demonstration.

Andre risikoforhold
Undgå narkotika af enhver art. Narkotikasmugling straffes med minimum 10 år og opefter alt mængden af narkotika og skærpende omstændigheder.

Kopi af pas og billet
Tag kopi af pas og billet og rejseforsikring før afrejse og bed eventuelt forældre eller venner om at opbevare kopierne, så du ikke har besvær med at fremskaffe dokumentation ifald du bliver bestjålet og skal have udstedt nyt pas eller flybillet.

Overhold lovgivningen
Det er opholdslandets og ikke dansk ret, som gælder i udlandet. Forholdene i udenlandske fængsler er ofte hårde og primitive i forhold til danske forhold. Hold dig fra al narkotika! Selv små mængder kan give lange fængselsstraffe i de latinamerikanske lande. Hjælp aldrig andre med at bære noget gennem tolden. Undgå fotografering i nærheden af havne, lufthavne, militære anlæg m.v.

Danske repræsentationer i regionen
Ambassaden i La Paz har udsendt dansk personale. På konsulatet i Santa Cruz vil kommunikationen skulle foregå på spansk. Det er altid en god idé at have kontaktinformationen på den nærmeste danske repræsentation på rejsemålet med hjemmefra

Yderligere information:

- Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Tidsforskel og vejr

Bolivia er 6 timer bagud ved dansk sommertid og 5 timer bagud ved dansk vintertid. Den klilmatisk bedste tid at rejse i Bolivia på er mellem maj og november.

Bolivia har mange varierede landskaber, fra de højeste bjerge til de dybeste skove, hvilket giver store temperaturudsving. Året kan deles i en tørtid og en regntid. Tørtiden der går fra april til november benævnes vinter. I højlandet skinner solen fra en klar himmel og temperaturerne midt på dagen kan kommer over 20C. Om natten falder temperaturen til under frysepunktet på Altiplano.

Husk det varme tøj på rejser til Bolivia! I det tropiske lavland i junglen er det både varmt og fugtigt.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind