Spring til indhold

Praktiske råd og personlig sikkerhed

De praktiske råd har til hensigt at oplyse om grundlæggende regler og at give anbefalinger vedrørende personlig sikkerhed. De praktiske råd kan bruges af rejsende til Bolivia både for kortere og længerevarende ophold.

Det anbefales at registrere sig på Danskerlisten ved ophold i Bolivia, Sydamerika og udlandet generelt. I tilfælde af nødsituationer kan pårørende og rejsende få besked om hinanden gennem ambassaden.

Registrér dig på Danskerlisten.

Formaliteter ved ind- og udrejse
De bolivianske myndigheder forlanger pas med mindst 6 måneders gyldighed ved ind- og udrejse af landet. Ved indrejse i Bolivia får man som regel kun et 30 dages visum, som ville kunne forlænges ved Immigrationsmyndighederne i op til de tilladte 90 dage i en 12 måneders periode.

Hvis du vil forblive i landet længere end de tilladte 90 dage, uden forud for dagenes udløb at have taget skridt til forlængelse hos immigrationsmyndighederne, vil du blive pålagt en bøde, der i størrelse er proportional med længden af det ikke tilladte ophold. Bøden vil skulle betales for at kunne forlade landet.

Registrering på ambassaden
Det er altid fornuftigt at lade ambassaden vide, hvor du opholder dig. Registreringen anbefales, fordi den giver ambassaden mulighed for at kontakte dig i tilfælde af en nødsituation (uroligheder, naturkatastrofer m.v.). Husk at i sådanne tilfælde vil ambassaden ofte modtage henvendelser fra bekymrede pårørende i Danmark.

Du kan udfylde skemaet online her.

Rejser i landet
Rejser i landet kan være besværlige på grund af det dårlige vejnet. Udover det primære vejnet er vejene ikke asfalterede, og vedligeholdelsen er ofte utilstrækkelig. Det er altid klogt at orientere sig om vejenes tilstand før en rejse, dette gør sig specielt gældende i regntiden fra december til marts.
Læs Råd og vejledning for Bolivia for at få besked om områder, hvor evt. særlig agtpågivenhed bør udvises.

Det kan altid anbefales:

  • at undgå at rejse alene i afsides landdistrikter
  • at underrette familie, venner og bekendte om rejseruten
  • at have en mobiltelefon (virker kun i byerne) eller radio med dig
  • at undgå rejser efter mørkets frembrud, særligt hvis du ikke er bekendt med området.

Trafikulykker
I tilfælde af at du skulle blive involveret i et færdselsuheld, bør køretøjet forblive på ulykkesstedet i den position, det indtog ved ulykken, indtil politiet ankommer. Dette gælder også, selvom det er til gene for trafikken. Hvis du flytter dit køretøj, vil du blive erklæret skyldig i ulykken og ansvarlig for alle udgifter, der følger heraf. Politiet kan tilkaldes på telefon 110. Du bør samtidig hermed ringe til din forsikring og advisere dem om ulykken.
Hvis der er tilskadekomne ved ulykken, bør du være opmærksom på, at du kan blive anholdt af politiet og tilbageholdt i op til 24 timer, mens undersøgelser pågår. I tilfælde af anholdelse har du ret til at foretage et telefonopkald, og du bør sætte dig i forbindelse med ambassaden.
Det er lovligt (og sædvane) at træffe en underhåndsaftale med modparten for at undgå anholdelse og en eventuel retssag som følge af ulykken. Det anbefales dog, at enhver sådan aftale sker skriftligt og med deltagelse af en advokat eller notar.
I Bolivia er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, men der er mange (særligt taxaer og busser), som ikke har en forsikring. Det er derfor tilrådeligt at forsikre ens køretøj med fuld kasko.

Personlig sikkerhed
Til trods for at kriminaliteten i Bolivia er lavere end i andre latinamerikanske lande, består der altid en risiko for at blive udsat for berigelseskriminalitet og overfald. Det er derfor hensigtsmæssigt altid at udvise elementær agtpågivenhed og at undgå at færdes i marginale områder efter mørkets frembrud. Der bør også udvises agtpågivenhed ved færden på markeder, og hvor større menneskemængder er samlet.
I lyset af den stigende kriminalitet har ambassaden udarbejdet en række anbefalinger. Se nedenfor. 

Læger og hospitaler i La Paz
Hospitalerne har generelt ikke den samme standard som i Danmark. Ambassaden anbefaler, at man anvender Clinica Cémes eller Clinica Alemána. Derudover har klinikken Unimed alle speciallæger til rådighed.

Clinica Cémes
Avenida 6 de Agosto 881
La Paz
Tel: +591 (2) 243 0360


Clinica Alemána
Av. 6 de Agosto 2821
La Paz
Tel: +591 (2) 243 2521


Unimed
Av. Arce 2630
Entre Penilla y Gozalbez
La Paz
Tel: +591 (2) 243 1133

Nødtelefonnumre
Nyttige telefonnumre i tilfælde af nødsituationer.

AMBASSADEN
TELEFONNUMMER I ÅBNINGSTIDEN: +591 (2) 243 2070

NEDENSTÅENDE NUMRE GÆLDER FOR LA PAZ:

POLITI
* GENERELT NØDNUMMER: 110 (hele landet)
* TURISTPOLITIET: +591 (2) 222 5016
* POLITI ZONA CENTRAL: +591 (2) 228 5384
* POLITI ZONA SUR: +591 (2) 278 4040
* POLITI EL ALTO: +591 (2) 281 2885

BRANDVÆSEN
GENERELT NØDNUMMER: 119 (hele landet)

Personlig sikkerhed i bil og offentlige transportmidler
Præventive forholdsregler.
* Din bil bør altid holdes i god stand.
* Sørg for at overholde servicetjek.
* Kontroller ofte oliestand, dæk, lys og udstyr.
* Sørg for at have brændstofstanken minimum 50% fuld.
* Lås altid dørene under kørsel.
* Hold vinduerne lukket under kørsel.
* Kør altid med sikkerhedsselen fastspændt.
* Sæt dig ind i beliggenheden af politistationer, hospitaler,  militærkaserner eller øvrige steder, hvor du ville kunne søge tilflugt i tilfælde af en nødsituation.
* Lad aldrig bilen stå, hvor der ikke er belysning eller vagt.
* Undgå områder, hvor der er risiko for konflikter.
* Stop aldrig for at tage blaffere med op eller for at orientere dig om ulykker.

I nødsituationer:
* Hold en fornuftig afstand til den forankørende bil ved obligatorisk stop og hold bilen i startposition, så du vil kunne foretage en undvigemanøvre, hvis det skulle blive nødvendigt.
* Hvis du bliver forfulgt af et andet køretøj, bør du sætte kursen mod en nærliggende politistation eller lignende.

I taxa:
* Du vælger taxa - lad aldrig taxaen vælge dig.
* Vælg kun radiotaxi.
* Få chaufføren til at angive prisen fra start og meddel, at du ønsker taxaen alene på hele ruten.
* Sæt dig altid på bagsædet.

I busser:
* Vis ikke smykker eller penge, medens du opholder dig i bussen.
* Hav opmærksomheden henledt på ruten og stoppesteder.
* Beskyt din mappe, taske og pung.
* Vær målbevidst ved på- og afstigning.

Personlig sikkerhed ved færden til fods
Præventive forholdsregler.
 
På gaden:
* Sæt dig ind i, hvilke områder der har høj kriminalitet og undgå så vidt muligt disse.
* Hav altid et fast tag i mappe, taske o.lign.
* Anbring din pung i en forlomme i bukserne eller i en inderlomme i jakken.
* Bær ikke prangende smykker.
* Bær kun de nødvendige penge og tæl dem ikke offentligt.
* Gå ikke på mørke og øde gader. Undgå åbne områder, parker, byggepladser o.lign.
* Stop ikke for at tale i telefon i ubeboede områder.
* Tal ikke med fremmede og fjern dig fra dem, især hvis de optræder i grupper.
* Undgå fysisk kontakt.
* Hold dig fjernt fra demonstrationer.
* Stop ikke for at give oplysninger til andre fodgængere og bilister.
* Hvis du har behov for at spørge om vej, bør du gøre dette på en tankstation eller lignende.

I tilfælde af overfald:
* Hvis andre personer nærmer sig med røverisk hensigt, bør du ikke sætte dig til modværge, med mindre det er dit umiddelbare indtryk, at det vil være farligere at samarbejde.
* Forsøg at bevare roen og foretag ikke truende bevægelser.
* Gør ikke modstand og gør hurtigt, hvad der bliver bedt om.
* Forbliv tavs.
* Forfølg ikke angriberne.
* Meddel overfaldet til politiet og forsyn dem med flest mulige oplysninger.
* Prøv at erindre, hvad du så og hørte.

I tilfælde af overfald af seksuel karakter:
* Hvis du føler dig forfulgt, så kryds gaden for at sikre dig, at din mistanke er berettiget.
* Hvis du bliver forfulgt, sæt retning mod et sted med mennesker og bed om hjælp. Bed evt. telefonisk om at blive afhentet af nogle venner eller bekendte.
* Hvis du bliver fanget, bevar roen og forsøg så vidt muligt ikke at vise angst.
* Forsøg at tale med overfaldsmanden, prøv at vinde tid, til at du kan bede om hjælp.
* Betragt overfaldsmanden/mændenes fysionomi, beklædning, særlige kendetegn eller enhver anden karakteristik.
* Underret politiet hurtigt og forsyn dem med flest mulige oplysninger.

Personlig sikkerhed i hjemmet
De mest effektive planer for sikkerhed i hjemmet, for at undgå fremmed indtrængen, er en kombination af beskyttelsesudstyr (belysning, låse og alarmer) og præventive forholdsregler, der bør følges af familien og eventuelle tjenestefolk.

* Ydre døre bør være af jern eller solidt træ.
* Der bør installeres sikkerhedslåse i alle ydredøre.
* Alle vinduer bør være beskyttet af jerngitre.
* Alle ydre døre bør holdes permanent lukkede.
* Efterlad aldrig nøgler i låse.
* Der bør være konstant belysning på udendørsarealerne om natten.
* Reparatører o.lign. bør aldrig lades alene i hjemmet.
* Låse bør udskiftes, hvis man mister en nøgle eller flytter til et nyt hjem.
* Hvis du modtager truende, fornærmende eller obskøne  telefonopkald, bør disse anmeldes til politiet.
* Hjemmets telefonnumre bør kun videregives til familie og venner, du har tillid til.
* Opkald fra ukendte personer, som spørger til familiens færden og opholdssted, bør ikke besvares.
* Sørg altid for at have nødtelefonnumre ved hånden.
* Anbring om muligt spionøje i hoveddøren.
* Hold bilen aflåst - selv i garagen.
* Hvis du har plads, kan du overveje at anskaffe en vagthund.
* Efterlad aldrig beskeder i døren om, at du er fraværende.
* Efterlad aldrig nøgler i døre eller skjult uden for huset (under måtter, i urtepotter m.v.)
* Angiv ikke navn og adresse i nøglering eller pung.
* Hvis du hører fremmede lyde inde i huset, bør du øjeblikkeligt tænde lys.
* Sørg for at verificere og sikre evt. tjenestefolks vederhæftighed og fortid. Sørg for at være i besiddelse af foto og personlige data.
* Lad ikke fremmede ind, før de har forevist legitimation.

Familiens rejser
Når familien rejser på ferie eller forlader hjemmet for en tid, bør man altid have i erindring, at indbrud kan ske. Man kan dog tage visse forebyggende forholdsregler.
* Kontroller dørenes og vinduernes låse og lukkemekanismer.
* Udskift defekte og løse vinduesglas.
* Lad ikke værdigenstande ligge eller stå fremme.
* Hvis det er muligt, bør man sørge for at huset ikke står helt tomt under fraværet (tjenestefolk).
* Du bør bede en ven eller nabo om at besøge huset med jævne mellemrum for at give indtryk af, at det er beboet.
* Oplys dit opholdssted til ham/hende i tilfælde af en nødsituation.
* Nøgler til huset bør opbevares hos en ven eller bekendt, som du har tillid til - aldrig under måtter eller i urtepotter.