Spring til indhold

Investeringsfonden for udviklingslande

Investeringsfonden for udviklingslande bidrager med risikovillig kapital og rådgivning til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa.

Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital og lån til projekter med danske investorer eller interesser. Formålet er at fremme den økonomiske og sociale udvikling i investeringslandene og styrke dansk erhvervslivs muligheder på nye vækstmarkeder.

For mere information om investeringsfonden for udviklingslande og kontaktoplysninger se www.ifu.dk.

"Produktion af nødder"