Spring til indhold

Investeringsklima


En række nye love af relevans for privatsektorudvikling og arbejdsmarkedet er under planlægning som følge af Bolivias nye forfatning. En ny arbejdsmarkedslov blev eksempelvis vedtaget i 2010.

Udenlandske investeringer er tilladt af den bolivianske regering, og lovgivningen med hensyn til private investeringer (Ley 1182) garanterer samme behandling for nationale og udenlandske investorer - og altså uden særregler eller love for udenlandske investorer. Privat investering kræver ingen forhåndstilladelse eller registrering, og Bolivia har ikke restriktioner for ind- og udførsel af udenlandsk kapital. Der er desuden lovmæssig hjemmel for at gennemføre investeringer mellem nationale og udenlandske investorer (joint ventures).

Det må dog samtidig tilføjes, at de senere års nationaliseringer af dele af den bolivianske industri har skabt en vis usikkerhed omkring investeringsklimaet i Bolivia. Investorer anbefales derfor at være opmærksomme på evt. ændrede vilkår for udenlandske investeringer som følge af ny lovgivning samt den generelle politiske udvikling.