Spring til indhold

Vækstsektorer

Udover de traditionelle sektorer som minedrift og naturgas har Bolivia en række sektorer med potentiale for vækst, hvilket den bolivianske regering også har prioriteret i sin udviklingsplan.

Prioritetssektorerne er: Fødevarer (eksotiske frugter, kornvarer og olieholdige frø), medicinske planter, skind- og lædervarer, værdifulde træsorter, lamakød og -uld (alpaka) samt turisme.

Derudover har ambassaden identificeret tre områder, hvor danske virksomheder, har særligt gode vilkår for at starte virksomhed op i Bolivia. De tre områder er:
- ’Bioteknologiske produkter’
- ’Landbrug og -fødevare produktionsmaskiner’
- ’Infrastruktur – både trafikal og energimæssig’.