Spring til indhold

Konsulære ydelser og gebyrer

Danmarks Ambassade i La Paz kan indtil 9. juli 2017 være behjælpelig med en række opgaver indenfor det konsulære sagsområde. Fra og med 10. juli 2017 overdrages ansvaret for alle borgerhenvendelser til den danske honorære generalkonsul - yderligere information under 'Honorære konsulater i Bolivia'.

Kørekort

For danskere statsborgere i regionen er det muligt at søge om duplikatkørekort eller et helt nyt kørekort, hvis man opfylder nedenstående regel: At man bor mere end 185 kalenderdage i opholdslandet af personlige eller erhvervsmæssige grunde. 

Udstedelse af internationale kørekort er ikke omfattet af ovenstående regel.
Der kan ansøges om et duplikatkørekort eller nyt kørekort på ambassaden eller på konsulatet i Santa Cruz.

Man skal altid møde personligt op da der skal forevises legitimation i form af gyldigt pas og underskrives et såkaldt stamkort. Hvis man ikke har mulighed for at forevise sit pas, kan ansøgningen kun imødekommes, hvis man forevises original dåbs- eller navneattest sammen med øvrig billedlegitimation. Der skal desuden indleveres et vellignende pasfoto.
Kørekortet laves af Rigspolitiet i København, hvorfor der skal påregnes en ekspeditionstid på ca. 4 uger.

For gebyrer i forbindelse med kørekort, se venligst afsnittet om Gebyrer.

Bistand i civil- og familieretlige sager

Ambassaden bistår statsamterne og kommunerne i forbindelse med f.eks. inddrivelse af børnebidrag, inddrivelse af skyldig skat, i sager om forældremyndighed og skilsmisser m.v.

Ambassaden kan også yde en vis hjælp mht. arve- og skiftesager.

Legaliseringer og verificeringer

Hvis man skal bruge et dansk dokument i Bolivia eller omvendt skal dokumentet først legaliseres. En legalisering er en bekræftelse på, at en underskrift er ægte. For at ambassaden kan legalisere en underskrift skal den derfor være kendt af ambassaden. For officielle dokumenter skal disse derfor først legaliseres af det bolivianske udenrigsministerium, før ambassaden kan legalisere dokumentet.

En verificering af et dokument er typisk et bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument. Kopien vil derfor kun kunne verificeres på ambassaden, hvis både det originale dokument og den ønskede kopi forevises.

Hverken en legalisering eller en verificering er således bevis på, at selve dokumentet eller dets indhold er ægte eller rigtigt.

Apostille-påtegning

Nogle lande kræver en såkaldt apostille-påtegning, som minder om en legalisering. Denne type attestation er reguleret i Haag-konventionen af 5. oktober 1961. Man kan starte Apostille-påtegningen i Udenrigsministeriets Legaliseringsafdeling.

En almindelig legalisering har dog samme folkeretlige retskraft som en apostille-påtegning. Dog er det internationalt nemmere at få anerkendt en Apostille-påtegning.

 

Gebyrer - Hvad koster det at få hjælp af ambassaden eller et af de underlagte konsulater?

Liste over gebyrer der opkræves på ambassader og konsulater.

Gebyrsatser
Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle anmodninger om bistand, hvad enten henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København eller til ambassaden eller et af de underlagte konsulater i regionen. For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrregler.

For et overblik over gebyrsatserne for konsulære sager henvises til listen over gebyrer, som kan findes her. For mere detaljeret information om Udenrigsministeriets Gebyrregler, se nedenfor.

Ændring af satserne
Opstår behovet for bistand uden for ambassadens/konsulatets normale arbejdstid, forhøjes alle takster betydeligt og ligeledes hvis der ønskes bistand på dage, hvor ambassaden eller konsulatet holder lukket.

Dækning af omkostninger
Ud over gebyret vil der også skulle betales for de faktiske omkostninger f.eks. for udlæg, indkøb og særlige ekspres-forsendelser.

Betaling for bistand på ambassaden og på konsulatet i Santa Cruz afregnes altid i lokal valuta (Bolivianos).