Spring til indhold

Opholds- og arbejdstilladelser

Pr. 1. maj 2017 modtager Danmarks Ambassade i La Paz ikke længere ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser. Ansøgninger fra bolivianske statsborgere skal afleveres til VFS i La Paz med henblik på viderebehandling ved Danmarks Ambassade i Bogota, Columbia.

Hvem behandler ansøgningerne
Ansøgninger om opholds- og/eller arbejdstilladelse behandles altid i Udlændingestyrelsen. Det er vigtigt at ansøge i god tid inden forventet ankomst til Danmark. 

Ansøgningsskema
Ansøgninger om opholds- og/eller arbejdstilladelse indgives på et særlig skema, som downloades via Udlændingestyrelsens hjemmeside (se link nedenfor). 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes i 2 eksemplarer vedlagt 2 vellignende farvefotos i passtørrelse. Derudover er det vigtigt, at der vedlægges så megen relevant dokumentation som muligt.

Særlige betingelser
Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse skal indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast lovligt ophold i de seneste tre måneder.
På Udlændingestyrelsens hjemmeside findes der yderligere oplysninger om betingelserne for at opnå opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark, herunder økonomisk garantistillelse, samt information om den dokumentation, der i øvrigt skal vedlægges en ansøgning. 

Ekspeditionstider
Udlændingestyrelsens behandlingstid kan være mellem 4 og 6 måneder. Ambassaden har ikke mulighed for at fremskynde processen i Udlændingeservice.

Gebyrer
I forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse skal der normalt betales to forskellige gebyrer: Et direkte til udlændingeservice og et andet til ambassaden hvor ansøgningen indgives (eller hvor opholdstilladelsen udstedes).

Om gebyret til Udlændingeservice læs mere på linket nedenfor.

Om gebyret til ambassaden henvises til de gældende gebyrregler i afsnittet Gebyrer.

Bemærk venligst, at gebyret opkræves for den sagsbehandling, der er forbundet med at ekspedere ansøgningen, og at gebyret derfor som hovedregel ikke tilbagebetales i tilfælde af afslag på ansøgningen.

Klager
Klager over en sags afgørelse skal sendes direkte til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.