Spring til indhold

Ægtefællesammenføring og familiesammenføring

Der sker jævnlige ændringer i ansøgningsproceduren, hvorfor det er vigtigt at orientere sig om disse inden man starter processen.

Ansøgningsskemaer
Der findes selvbetjeningsmodel, hvorved der gives en bedre garanti for hurtig sagsbehandling, hvis der indleveres en korrekt udfyldt og fuldt oplyst ansøgning.

Udlændingeservice har udarbejdet ansøgningspakker indeholdende de skemaer m.v., der skal anvendes ved en 1. gangsansøgning om:

  • Familiesammenføring med ægtefælle
  • Familiesammenføring med børn
  • Opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c
  • Opholdstilladelse på grundlag af dansk afstamning, tidligere dansk statsborgerskab eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig i medfør af udlændingelovens § 9 d

Ansøgere, der søger om familiesammenføring med en ægtefælle / samlever i Danmark, underskrive en erklæring om, at de vil gøre en aktiv indsats for, at de og deres børn (såfremt de haves) vil tillære sig det danske sprog og integrere sig i det danske samfund.
 
Erklæringen skal underskrives af ægtefællen / samleveren, når ansøgningen om familiesammenføring med en dansk reference indgives for første gang. Hvis erklæringen ikke underskrives, vil Udlændingestyrelsen meddele afslag på ansøgningen om familiesammenføring.
 
Formålet med erklæringen er at understrege vigtigheden af at tilegne sig danske sprogfærdigheder og integration i det danske samfund.
 
Der findes to typer erklæringer: én som skal underskrives af ansøgeren, og én som skal underskrives af den danske reference.
 
Erklæringen skal indsendes til Udlændingestyrelsen sammen med ansøgningen og øvrige relevante dokumenter, igennem ambassaden/konsulatet. Erklæringen kan downloades her fra hjemmesiden.