Spring til indhold

Ambassaden i Bolivia

Som følge af beslutningen om udfasningen af bistanden til Bolivia lukker Danmarks Ambassade i La Paz for al programaktivitet den 1. juli 2017. 

Fra denne dato overdrages ansvaret for bistandssamarbejdet til Danidas Midlertidige Styringsenhed i La Paz. Ansvaret for borgerservice overdrages pr. 10. juli 2017 til den danske generalkonsul i La Paz - yderligere information herom under 'Honorære konsulater i Bolivia'.
Det overordnede ansvar for Danmarks bilaterale relationer til Bolivia overdrages ved ambassadelukning den 15.august 2017  til Danmarks Ambassade i Bogota, Columbia.